0530 491 41 15 [email protected]

"Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz."

Çağımızda bireysel ve kurumsal gelişim için bilgi önemli bir unsur , bilginin takibi ve sürekli güncellenmesi ise başarı için bir zorunluluktur. Konu hukuk bilgisi olunca, bu zorunluluk, hukuk bilgisinin uygulayıcıları hukukçular ve özellikle de avukatlar için daha yaşamsal bir önem kazanmaktadır.

Hukuk Eğitim Merkezi, Barolar, Üniversiteler ve hukuk kurumları ile işbirliği yaparak, güncel ve nitelikli hukuk bilgisinin avukatlara, kurumlara ve bireylere, doğru ve etkin bir şekilde aktarılmasını hedeflemektedir.

Eğitim Programlarımız

Avukatlar İçin Eğitimlerimiz

Alanlarında uzman seçkin eğitimci kadrosu ve interaktif eğitim yöntemleriyle avukatların hukuk bilgilerini güncelleyecek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak çok sayıda eğitim programı sunuyoruz.

İstanbul Barosu ile işbirliği yapılarak hazırlanan eğitim programları ile stajyer ve avukatların, daha uygun maliyetle daha nitelikli hukuk bilgisine ulaşmalarını hedefliyoruz.

Okan Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında da üniversite onaylı sertifika verilen uzmanlık eğitimleri  hazırlıyoruz.

Hukuk Büroları İçin Yardımcı Elemanlar Eğitimlerimiz

Avukatlık ofislerinde, hukuk bürolarında, şirket ve kurumların hukuk servislerinde çalışacak yardımcı elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yardımcı elemanlar için, hukuk terminolojisi, UYAP ve diğer ofis programları, ön  muhasebe, ofis düzeni, dosyalama,  raporlama,  iletişim gibi temel konuları kapsayan katılım sertifikalı eğitim programları hazırlıyoruz.

Şirketler, Bankalar, Belediyeler Ve Kurumlar İçin Eğitimlerimiz

Yönetici ve çalışanlarının uygulamada karşılaştıkları hukuki durumları yönetebilmelerine katkıda bulunacak, özel hukuk eğitim programları hazırlıyoruz.
Kurumların mevcut işleyişleri, faaliyet konuları ve iş akışları üzerinde yapılacak bir tanıma ve tespit çalışması sonucunda belirlenecek kurum ihtiyaçları ve taleplerini karşılayacak özel eğitim programları hazırlıyoruz. 

En Yeni Eğitimlerimiz

İşe İade ve İşçilik Alacakları

Bu eğitim iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, geçerli …

Kira Hukuku

Bu eğitimde ülkemizde en sık karşılaşılan konulardan biri olan kira hukuku konusunda katılımcıları bilgilendirmek amaçl…

Tüketici Davaları

6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile tüketici h…

Finans Hukuku

Bu program, birden fazla hukuk dalını kapsayan Bankacılık ve Finans Hukuku alanındaki güncel gelişmeleri katılımcılara …

Mal Rejimi Davaları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen; edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, değer artış ve katkı payı…

Enerji Hukuku

Bu program, günümüzde hızla ilerleyen ve gelişen enerji sektörü ile ilgili, sektörün uzmanlarına ve uzmanlaşmak isteyen…