0530 491 41 15 [email protected]

Prof. Dr. Mustafa ERKAN

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2020 -Devam Ediyor.

Eğitim Bilgileri

Doktora, University of Exeter, Hukuk, Hukuk, İngiltere 2004 -2009

Yüksek Lisans, University of Leicester, Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, İngiltere 2002 -2003

Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1995 -1999

Mesleki Deneyim

Arabulucu, Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabulucu,2020 -Devam Ediyor

Avukat, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu,2000 -Devam Ediyor

Engelliler Komisyonu Başkanı, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 -2016

Bologna Esgüdüm Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2012 -2016

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 -2015  

Farabi Koordinatörü, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 -2015

Farazi Dava Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2013 -2014        

 Enerji Hukuku, Uluslararası Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü, Miletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Enerji Yatırımlarında Politik Riskler ve Önlenmesi, Miletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Miletlerarası Ticaret Hukuku, Miletlerarası Tahkim Hukuku, Arabulucuk dersleri vermektedir.

Bilimsel kuruluşlarda üyelikleri olup bilimsel hakemlikler yapmaktadır.

Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır. Davetli olarak da pek çok kongre ve sempozyumda yer almaktadır.

Bilimsel danışmanlıklar yapmaktadır.

Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.