0530 491 41 15 [email protected]

Av. Selma KARADUMAN

2006 yılında uluslararası hukuk bürolarında başladığı avukatlık kariyerine, 2009 yılından bu yana kurucusu olduğu Karaduman Hukuk Bürosu’nda Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Süreç Yönetimi, Proje Danışmanlıkları, Sürdürülebilirlik Stratejileri, Aile Hukuku ve Enerji Hukuku alanlarında uzmanlaşarak danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk ve eğitmenlik faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket ve STK'larda Sözleşme Süreç Yönetimlerine ilişkin, şirket ve girişimcilere gerek hukuk danışmanı gerekse de eğitmen olarak  katkı sunan Av. Selma Karaduman, bugüne kadar üç ayrı üniversitede misafir öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yapmış olup, 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi yüksek lisans bölümünde Yenilenebilir Enerji Hukuku dersi vermesinin yanı sıra,  20’yi aşkın üniversite, ulusal ve uluslararası konferans, özel şirket ve STK’ların davetlisi olarak ticaret hukuku, enerji hukuku, yazışma hukuku ve sözleşme hukuku, sürdürülebilirlik stratejileri, karbon ayakizi, sözleşme süreç yönetimi konularında tebliğ ve seminerler sunmaktadır.

Çeşitli saygın dergilerde enerji hukuku, sözleşme hukuku ve tahkim hukukuna ilişkin makaleleri yayınlanan Selma Karaduman “Türk ve Avrupa Üniversiteleri Arasındaki Yenilenebilir Enerji Bilgi Ağları” (RENET) adlı AB projesi kapsamında 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde katıldığı yaz okulunda aldığı ilk enerji eğitiminden bu yana, kendisini ömür boyu enerji hukuku öğrencisi olarak tanımlamakta olup, yenilenebilir enerji hukukuna ilişkin yenilenen regülasyonlarda, “hukuk danışmanı olarak, halen öğrenci bakışını korumaktadır.

2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğrenci olarak yüksek lisans derslerini bitiren Selma Karaduman halen Özel Hukuk Sözleşmelerinin İdare Hukuku Düzenlemeleri ile Düzenlenmesinin Yarattığı Sorunlar ve Regülasyonun Sınırı konusunda Enerji Hukuku yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir.