daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
AVUKATIN TİCARİ DEFTER VE BELGELERDEN YARARLANMASI
Eğitim Amacı:
Bu eğitimin amacı, avukatlara Ticari Defter ve Belgelerin hukuki niteliği hakkında TTK ve VUK düzenlemeleri ışığında uygulamada, yararlanacağı pratik bilgilerin verilmesi ve avukatların üstlendikleri dava ve takiplerde bu defter ve kayıtlardan yaralanması için uygulama örnekleri ve Yargıtay kararlarının anlatılmasıdır.
Eğitim İçeriği:
1. Belge Sistemi ve Kullanılan Belgeler
1.1. Belge Kullanma Zorunluluğu
1.2. Belgelerde Kullanılacak Dil ve Para Birimi
1.3. Belgelerin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
1.3.1. Fatura
1.3.2. İrsaliye
1.3.3. Serbest Meslek Makbuzu
1.3.4. Gider Pusulası
1.3.5. Ücret Bordrosu
1.3.6. Diğer Belgeler

1.4. Belgelerin İbrazı, Saklanması ve Zayi Olması
1.5. Belgelerde Yaşanabilecek Hukuki Sorunlar, Cezalar ve Sorumluluk

2. Defterler
2.1. V.U.K.’da Defter Tutma Yükümlülüğü
2.2. Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
2.3. Bilanço ve İşletme Hesabına Göre Defter Tutmak
2.4. Tutulacak Defterler
2.5. Defterlerin Tasdiki
2.6. Defterlerin İbrazı, Saklanması ve Zayi Olması
2.7. T.T.K. Hükümleri ve V.U.K. Hükümlerinin Karşılaştırılması
2.8. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması
2.9. Vergi İncelemelerinde Defter ve Belgelerin Önemi

Eğitim Süresi:
2 modül (1 modül 3 saattir)
Eğitim en az 10 en çok 20 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.