daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
AVUKATLAR İÇİN ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ
Eğitim Amacı:
Günümüz dünyasında zaman tüm insanlar için çok değerli bir kaynak görünümündedir. Bugün her meslek grubunda ve her örgütsel kademedeki pek çok çalışan zamanlarını etkin kullanamadıklarını belirtmekle birlikte, bu durum kendilerinden çok, kendi programlarını uygulamaya fırsat vermeyen faktörlerden kaynaklandığına inanmaktadırlar. Oysa deneyim ve gözlemlerimiz, zamanlarını etkin kullanamayan kişilerin büyük bir çoğunluğu için bu durumun alışkanlıklardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu seminerin amacı, işletmelerde yer alan bireylerin zaman kullanma alışkanlıklarını sorgulamalarını sağlayarak, etkin bir zaman yöneticisi olabilmeleri için gerekli bakış açısına ulaşmalarının sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği:
 Zamanı Etkin Kullandırmayan Alışkanlık ve Eğilimler
 Zamanın Yönetici ve Yönetim Fonksiyonları Açısından Önemi
 “Zaman Yönetimi’” Olgusunun Anlamı
 Kötü Bir Zaman Yöneticisinin Göstergeleri
 Yönetim Fonksiyonları Perspektifinden Zaman Tuzakları (Time Traps / Tıme Wasters)
* Planlamaya İlişkin Zaman Tuzakları
* Örgütlenmeye İlişkin Zaman Tuzakları
* Yürütmeye İlişkin Zaman Tuzakları
* Koordinasyona İlişkin Zaman Tuzakları
* Kontrole İlişkin Zaman Tuzakları
* Karar Vermeye İlişkin Zaman Tuzakları
* Genel Olarak Etkinliği Azaltıcı Zaman Tuzakları
 Zaman Yönetimi Teknik ve Yaklaşımları

* Yaratıcılık
* Seçicilik
* Yetki Devri
* Bir İşi Hemen Yapmak
* Zaman Standartları Belirlemek
* Gereksiz Olanları Elemek
* Mantığı Büründürmemek

 Video Filmi

Eğitim Süresi:
2 modül (1 modül 3 saattir)
Eğitim en az 10 en çok 30 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.