daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRK TİCARET KANUNU’NA UYUMU
Eğitim Amacı:
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticari İşletmeler Hukuku’na getirilen değişikliklerin uygulanmasıyla ilgili avukatların ve uygulamacı hukukçuların hukuk bilgilerinin yenilenmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir
Eğitim İçeriği:
1. Modül:
- Tacir ve tacir yardımciları
- Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
- Tacirler arasında gönderilecek ihtar ve ihbarlar,
- Ticari İşletmenin Devri,
- Tacirler Arası Satışlar,
- Mal ve Hizmet Tedarikine Özgü Yeni Hükümler
- Ticari davalar
- Ticari defterlere ilişkin yenilikler ve ispat sorunu
- Ticaret siciline yönelik değişiklikler
- Güvenli Elektronik İmzanın Uygulandığı Hukuki İşlemler

2. Modül:
- Ticaret Unvanı ve İşletme Adına ilişkin değişiklikler
- Haksız Rekabet
- Acente
- Cari hesap
- Ticari işlerde uygulanacak faiz
Eğitim Süresi:
2 Modül 6 saat
Eğitim en az 10 en çok 20 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.