daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
AVUKATIN VERGİ MÜKELEFİYETİ
Eğitim Amacı:
Bu eğitimin amacı serbest meslek mensubu olarak avukatın, avukatlık gelirinin vergilendirilmesine ilişkin Vergi yasalarındaki düzenlemeler ışığında uygulamada, yararlanacağı pratik bilgilerin verilmesidir.
Eğitim İçeriği:
GELİR VERGİSİ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE AVUKATLIK GELİRİNİN TESPİTİ VE BEYANI ;

Gelir Vergisi Kanunu Açısından Serbest Meslek Kazançları


I. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Özellikleri
II. Serbest Meslek Erbabı
III. Serbest Meslek Kazancında İstisna ve Muafiyetler
IV. Serbest Meslek Kazancının Tespiti
V. Serbest Meslek Kazancının Elde Edilmesi
VI. Serbest Meslek Kazancı Açısından İndirilecek Giderler
VII. Serbest Meslek Kazancı Açısından İndirilemeyecek Giderler
VIII. Serbest Meslek Kazancında Tevkifat
IX. Serbest Meslek Makbuzu ve Serbest Meslek Kazanç Defteri
X. Serbest Meslek Kazancının Hesaplaması ve Özellikli Durumlar
XI. Serbest Meslek Kazancında Beyanname Üzerinden Yapılan İndirimler
XII. Serbest Meslek Kazancında Geçici Vergi Uygulaması
XIII. Serbest Meslek Kazancında Mahsup ve İade
XIV. Serbest Meslek Kazancının Beyanı
Avukatlık Gelirlerinin Vergilemesi
I. Bağımlı ve Bağımsız Çalışan Avukatların Elde Ettikleri Kazançlar
II. Ücret Geliri ve Serbest Meslek Kazancı Arasındaki Farklar
III. Avukatlık Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Avukatlık Ücreti
IV. Yurt Dışı Müşterilere Verilen Avukatlık Hizmetinin Vergilemesi
V. Kamu Tüzel Kişiliklerine Verilen Avukatlık Hizmetlerinin Vergilemesi
VI. Avukatların Ofis Kiralaması
VII. Bağımlı Avukatların 3. Kişilerden Vekalet Alması Durumunda Vergileme
VIII. Avukatlık Ortaklığı Mükellefiyetinde Tutulacak Defterler
IX. Avukatlık Ücretinin İcra Yoluyla Tahsili
X. Dar Mükellef Avukatların Türkiye’de Takip Ettikleri Davalar İçin
Vergileme Esasları
XI. Serbest Bölgelerde İfa Edilen Avukatlık Hizmetinin Vergilemesi
XII. Avukatlık Mesleğinde K.D.V.K. ve G.V.K. Açısından Vergiyi Doğuran
Olay
XIII. Örnek Yargı Kararları ve Muktezalar
Eğitim Süresi:
2 modül (1 modül 3 saattir)
Eğitim en az 10 en çok 20 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.