daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
Son Değişikliklerle İCRA İFLAS KANUNU
Eğitim Amacı:
Üçüncü Yargı Paketi ile İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerin incelenmesi ve değrlendirilmesi; İcra Hukuku ve Uygulamasına ilişkin olarak avukatların, uygulamacı hukukçuların ve diğer ilgililerin hukuk bilgilerinin yenilenmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir.
Eğitim İçeriği:
- İcra Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler
- İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri
- İcra Hukukunda İlamlı Takipler
- İcra Hukukunda Haciz ve İhtiyati Haciz
- İstihkak İddiası ve İstihkak Davası
- Rehnin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipler
- Paraya Çevirme (Satış)
•Kıymet Takdiri
•Sıra Cetveli
•Menkul-Gayrimenkul Satış Usulü
- İhale ve İhalenin Feshi Davası
- İcra Hukukunda Şikayet
- İcra Hukukunda İtiraz
- İtirazın İptali Davası
- İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması
- İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması ve Borçtan Kurtulma Davası
- Tasarrufun İptali Davaları
- Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
Eğitimciler:
Av. Talih UYAR
Yard. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ
Eğitim Süresi:
Toplam 18 saat(6 Modül)
Eğitim Yeri:
RIXOS PERA OTEL-BEYOĞLU
Eğitim en az 10 en çok 20 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.