daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
BANKACILIK SUÇLARI
Eğitim Amacı:
Avukatların genel olarak Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçlarına ilişkin bilgilerinin uygulama örnekleri ve Mahkeme kararları ışığında güncellenmesi.
Eğitim İçeriği:
I. BANKACILIK DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR

1. İzinsiz Bankacılık Faaliyeti Suçu
2. Denetim Sonucu Alınması İstenen Tedbirleri Almama Suçu
3. Bilgi ve Belge Vermeme Suçu
4. Denetim Görevlilerine Engel Olma Suçu
5. Belge ve Yazışmaları Saklamama Suçu
6. İşlemleri Kayıt Dışı Bırakma Suçu
7. Hesap Uygunluğu Sağlamadan Bilanço Kapatma Suçu
8. Kredi Düzenine Yönelik Suçlar

1. Bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin suç ve idari suçlar

2. İzin yükümlülüğüne ilişkin suç ve idari suçlar

3. Kredi Sınırının Aşılmasına İlişkin İdari Suçlar

4. Mutlak Kredi Yasaklarına İlişkin İdari Suçlar
5.Kredi Düzenine Yönelik Diğer İdari Suçlar

II. GÜVEN İHLALİNE DAYALI KREDİ SUÇLARI

1. Dolandırıcılık Suçu (m.157; nitelikli dolandırıcılık suçu, m.158)
2. Güveni Kötüye Kullanma (m.155)
3. Zimmet (m.247)


III. TCK’DA VE ÖZEL YASALARDA YER ALAN İLGİLİ DİĞER SUÇLAR

A. TCK’da Yer Alan Suçlar

1. Evrakta Sahtecilik Suçu (m.204)
2. Bilişim alanında suçlar (m.243-246)

B. Özel Yasalarda Yer Alan İlgili Suçlar

1. Çek Kanunu’nda Yer Alan Suçlar


V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
Eğitim Süresi:
2 modül (1 modül 3 saattir)
Eğitim en az 10 en çok 30 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.