daha

E-bültenimize Kaydolun

 

<< Tüm Eğitimler
İçerik | Başvuru
Eğitim Adı:
AVUKATLAR İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM ve SUNUŞ BECERİLERİ
Eğitim Amacı:
Bu seminerin amacı, Avukatlık mesleği mensuplarının gerek görevlerini gerçekleştirirken, gerekse de tüm ilişkilerinde etkinliklerini önemli ölçüde belirleyen iletişim modellerini, davranışlarını ve davranışsal etkilerini sorgulamaları ve iyi bir Avukat olarak algılanmalarına perspektif oluşturmaktır.
Eğitim İçeriği:
 İnsan Davranışlarının Nedeni ve Davranışsal Uyumun Parametreleri
 Genel Anlamda “İletişim” Olgusunun Avukatlık Mesleği ve Kişisel Yaşam Açısından Önemi
 İletişim Sürecinin Temel Özellikleri
 İletişimde “Kaynak” Konumda Olmanın Özellikleri
 İletişimde “Gönderilen” Konumda Olmanın Özellikleri
 İyi Bir “Mesaj”ın Taşıması Gereken Özellikler
- Sözel Mesajların Özellikleri
- Sözel Olmayan Mesajların (Beden Dili) Özellikleri
 İletişimin Etkinliğini Engelleyen Hususlar
 Algıda Seçicilik
 İletişim Kalıplarına Uymama
 By-Pass
 Anlam Güçlükleri
 Mesajın Tahrifatı
 Eleştiri Hataları
 Dinlememe
 Uygun Olmayan “Benlik Durumları” ile İletişime Girme
 Sunuş (Presentation) ve Hitabet Etkinliği
 Muhatabı Tanıma (Sunuşçunun ve Dinleyicinin Düşünce Modelleri)
 Sunuş Ortamını ve Sunuşu Planlama
 Sunuş İçeriğinin ve Sunuşu Kolaylaştıracak Materyallerin Organizasyonu
 Sunuş Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Sunuşun Başlangıcında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Sunuş Esnasında Beden Dilinin Kullanımı
 Sunuşta Etkileme Yöntemleri
 Soru Alma ve Cevaplandırma Becerileri
 Örnek Sunuş Uygulamaları ve Değerlendirilmesi
 Muhataplarla İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 İyi Bir İletişim Becerisi
 Muhataba İlgi
 Güven Verme
 Güvence Verme
 Uygun Dış Görünüm
 İtirazlarla Başa Çıkma

Eğitim Süresi:
4 modül (1 modül 3 saattir)
Eğitim en az 10 en çok 20 kişi ile yapılır. Yeterli sayının oluşmaması veya herhangi bir sebeple eğitim ertelenip, iptal edilebilir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramı ve öğlen yemeği dahildir. VUK na göre eğitim ücreti bedeli gider olarak kaydedilerek vergiden düşülmektedir. Katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.